Odliczanie rozpoczęte.

Pozostało tylko dziewięć dni, a lista spraw do ogarnięcia rośnie zamiast maleć.